Εισαγωγή

Το phpMyAdmin μπορεί να διαχειριστεί έναν ολόκληρο διακομιστή MySQL (χρειάζεται έναν υπέρ-χρήστη) καθώς και μια βάση δεδομένων. Για να πετύχετε το τελευταίο, θα χρειαστείτε έναν σωστά εγκατεστημένο χρήστη MySQL που θα μπορεί να διαβάσει/γράψει μόνο στην επιθυμητή βάση δεδομένων. Εξαρτάται από εσάς να αναζητήσετε το κατάλληλο τμήμα στο εγχειρίδιο του MySQL.

Υποστηριζόμενα χαρακτηριστικά

Το phpMyAdmin μπορεί μέχρι στιγμής να κάνει:

 • να περιηγηθεί και να διαγράψει βάσεις δεδομένων, πίνακες, προβολές στήλες και ευρετήρια
 • να προβάλει σύνολα πολλαπλών αποτελεσμάτων μέσω αποθηκευμένων διεργασιών ή ερωτημάτων
 • να δημιουργήσει, αντιγράψει, διαγράψει, μετονομάσει και αλλάξει βάσεις δεδομένων, πίνακες, στήλες και ευρετήρια
 • να συντηρεί το διακομιστή, τις βάσεις δεδομένων και τους πίνακες με προτάσεις για τις ρυθμίσεις του διακομιστή
 • να εκτελεί, επεξεργάζεται και σελιδοποιεί κάθε δήλωση SQL, καθώς και δέσμες ερωτημάτων
 • να φορτώσει αρχεία κειμένου σε πίνακες
 • να δημιουργήσει [1] και να διαβάσει απορρίμματα πινάκων
 • εξαγωγή [1] δεδομένων σε διάφορες μορφές: CSV, XML, PDF, ISO/IEC 26300 - OpenDocument Κείμενο και Λογιστικό φύλλο, Microsoft Word 2000, και μορφές LATEX
 • import data and MySQL structures from OpenDocument spreadsheets, as well as XML, CSV, and SQL files
 • να διαχειριστεί πολλούς διακομιστές
 • να διαχειριστεί χρήστες MySQL και τα δικαιώματά τους
 • να ελέγξει την ακεραιότητα συσχέτισης σε πίνακες MyISAM
 • να χρησιμοποιεί Ερώτημα από παράδειγμα (QBE), να δημιουργεί περίπλοκα ερωτήματα που συνδέουν αυτόματα τους απαιτούμενους πίνακες
 • δημιουργία γραφικών PDF της διάταξης της βάσης δεδομένων σας
 • να αναζητεί καθολικά σε μια βάση δεδομένων ή μέρος αυτής
 • να μεταφέρει αποθηκευμένα δεδομένα σε οποιαδήποτε μορφή χρησιμοποιώντας ένα σύνολο από προκαθορισμένες συναρτήσεις, όπως η εμφάνιση δεδομένων BLOB όπως εικόνα ή σύνδεσμο λήψης
 • να ανιχνεύει αλλαγές σε βάσεις δεδομένων, πίνακες και προβολές
 • support InnoDB tables and foreign keys
 • support mysqli, the improved MySQL extension see 1.17 Which Database versions does phpMyAdmin support?
 • αποθηκευμένες διαδικασίες και συναρτήσεις δημιουργίας, επεξεργασίας, κλήσης, εξαγωγής και διαγραφής
 • συμβάντα και ενεργοποιήσεις δημιουργίας, επεξεργασίας, εξαγωγής και διαγραφής
 • communicate in 80 different languages

Shortcut keys

Currently phpMyAdmin supports following shortcuts:

 • k - Toggle console
 • h - Go to home page
 • s - Open settings
 • d + s - Go to database structure (Provided you are in database related page)
 • d + f - Search database (Provided you are in database related page)
 • t + s - Go to table structure (Provided you are in table related page)
 • t + f - Search table (Provided you are in table related page)
 • backspace - Takes you to older page.

Μια κουβέντα για τους χρήστες

Πολλοί΄άνθρωποι έχουν δυσκολία να κατανοήσουν το σκεπτικό της διαχείρισης χρηστών αναφορικά με το phpMyAdmin. Όταν ένας χρήστης συνδέεται στο phpMyAdmin, αυτό το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης περνούν άμεσα στον MySQL. Το phpMyAdmin δεν διαχειρίζεται λογαριασμούς από μόνο του (εκτός από να επιτρέπει τη διαχείριση των πληροφοριών των λογαριασμών των χρηστών MySQL). Όλοι οι χρήστες πρέπει να είναι έγκυροι χρήστες MySQL.

Footnotes

[1](1, 2) Το phpMyAdmin μπορεί να συμπιέσει (μορφές Zip, GZip ή RFC 1952) απορρίμματα και εξαγόμενα CSV αν χρησιμοποιείτε PHP με υποστήριξη Zlib (--with-zlib). Η κατάλληλη υποστήριξη ίσως απαιτεί αλλαγές στο php.ini.